top of page

Demensalliancen er en alliance mellem
FOA, Ældre Sagen, KL, Dansk Sygeplejeråd og Ergoterapeutforeningen.

Sammen for forandring

Demensalliancen blev i 2014, i tæt samspil med Nextstep, stiftet af FOA, Ældre Sagen, Alzheimerforeningen og Pensam med et formål om at skabe et mere demensvenligt Danmark, der skaber forbedringer for personale, borgere med demens og deres pårørende.

I dag består partnerne af FOA, Ældre Sagen, KL, Ergoterapeutforeningen og Dansk Sygeplejeråd, og drømmen er den samme: Vi er sammen om et demensvenligt Danmark, hvor ingen er alene med demens.

 

Nextstep har siden alliancens start drevet alliancen og dens aktiviteter, og er fortsat ansvarlig for at drive sekretariatet.

Danmark skal vise vejen

Danmark skal være et foregangsland, når det handler om at skabe det bedst mulige liv for personer, der er berørt af demens.

 

Demensalliancen blev til for at sætte en dialog og handling i gang mellem alle de kræfter i Danmark, der har viden om demens. En dialog og et samarbejde mellem, dem som har beslutningsretten og er engagerede i at forbedre livet for borgere med demens, deres pårørende og personalet.

Vores ambition

Vi arbejder for at sikre politiske og praktiske forbedringer - et demensvenligt Danmark kræver begge. Derfor inviterer vi alle beslutningstagere til at være med til at omsætte denne vision til virkelighed.

Praktiske forbedringer

Sammen for demensvenligt Danmark

Sammen med en lang række eksperter og praktikere udvikler vi konkrete koncepter, som vi stiller til rådighed som nye ressourcer til pårørende, personale, kommuner, beslutningstagere og andre, der kan gøre en forskel på demensområdet.

Politiske forbedringer

Med klare politiske mål og visioner har Demensalliancen arbejdet for at sikre politisk fokus på demensområdet. Målet er at Demenshandlingsplanen for 2025 bliver omsat til konkrete forbedringer for borgere med demens, for pårørende og for personalet.

bottom of page