top of page

Demens Topmøde 2024

Kom og vær med, hvor det sker!

I år samles Demens-Danmark d. 18. september på Comwell Kolding.

Er du klar til at engagere dig i de initiativer, der gør en forskel for borgere med demens, deres pårørende og personalet? Skal din kommune vinde en pris for et af årets bedste initiativer på demensområdet? Og vil du være med til at forme de politiske anbefalinger, der sikrer, at ingen er alene med demens?

Øjeblikke fra Demens Topmøde 2023

300 medarbejdere, ledere, forskere, politikere, ordførere og andre beslutningstagere fra hele landet samles om demensvenligt Danmark. Vi samles om faglighed i praksis, når landets kommuner deler deres bedste initiativer, som skaber hverdagsforbedringer for borgere, pårørende og personale.

Samtidig definerer vi politiske anbefalinger til, hvordan vi går forrest for at sikre, at ingen føler sig alene med demens. Hvad kan vi lære af tidligere handlinger, og hvilken viden kan vi dele for at sikre, at Danmark får 98 demensvenlige kommuner?

Gør jer klar til at opdage, blive inspireret og fejre årets bedste initiativer inden for: borgeren, pårørende, personalet, transporten, byen og boligen.

Sammen om demensvenlighed

Demens Topmødets demensvenlige priser

Til Demens Topmødet hylder vi demensindsatsen i landets kommuner, og deler det der virker. Derfor kårer vi årets bedste demensvenlige initiativer, der skaber konkrete livsforbedringer for borgere, pårørende, personale, transporten, byen og boligen. Du kan indstille et eller flere initiativer. Obs. der kan ikke indstilles enkeltpersoner.

Frist for indstilling er mandag den 2. september.

Årets priser uddeles i kategorierne bedste initiativ for:

  • borgeren med demens

  • pårørende

  • personale

  • transporten

  • byen

  • boligen

Vinderne af hver pris udvælges på baggrund af følgende faktorer:

  • initiativet styrker fokusområdet, som prisen henvender sig til

  • initiativet samler flere fag

  • initiativet er et enkelt koncept, der er let at kopiere

  • initiativet indeholder mulighed for at skaleres op og ned

Prismodtagerne udvælges af en faglig jury bestående af Mie Andersen, chefkonsulent i FOA, Sarah Skafte, projektleder i Ældre Sagen, Ulla Garbøl, chefkonsulent i Ergoterapeutforeningen og Kirsten Salling, konsulent i Dansk Sygeplejeråd.

De enkelte priser uddeles for at fejre de kommuner, som har iværksat initiativer, der sikrer hverdagsforbedringer for borgeren, pårørende, personalet, transporten, byen og boligen. Disse temaer tager udgangspunkt i Demensalliancens charter for demensvenlighed, som kan ses nedenfor.

Borgeren

får omsorg, pleje og tilbud tilpasset egne behov

Transporten

er tilgængelig for borgeren til alle kommunens tilbud

Pårørende

har viden og indflydelse på borgerens demensforløb samt tilbud tilpasset egne behov

Byen

sikrer adgang til byens faciliteter og viden om demens

Personalet

har tilstrækkelig faglig viden, indgår i tværfagligt samarbejde og i trygge rammer

Boligen

understøtter tryghed og ro for borgeren og dennes pårørende

Tidligere vindere af demensvenlige priser

Sidste år blev Lolland Kommune anerkendt for deres fokus på at binde demenskonsulenten og plejeteamet sammen omkring borgere, der oplever midstrivsel. Svendborg Kommune blev fejret for at sikre individuel og fleksibel mulighed for aflastning for de raske pårørende gennem "Pensionatet".

Fredericia Kommune blev hyldet for at skabe fokus omkring demenssymbolet ved en sjov aktivitet som et orienteringsløb. Furesø Kommune blev belønnet for vigtigheden af at støtte personalet, så der skabes højere trivsel fysisk og psykisk, og større nærvær til gavn for både personalet og borgerne.

bottom of page