top of page

Vidensbank

Hent skabelon til Demensrejsen - kommunernes strategiværktøj til at gå fra ord til handling

Demensalliancens metode - Demensrejsen - er det værktøj kommunerne bruger til at identificere deres udfordring, nedbryde den og skrive konkrete handlinger for at blive en demensvenlig kommune.

I kan vælge at printe den og udfylde den manuelt eller udfylde den digitalt.

Fakta, følelse og fokus

Baggrundsmatriale ved Demens Topmøde 2014.

Mulige mål for:
1. rehabilitering
2. diganose og udredning
3. behandling, pleje og omsorg
4. nyt byggeri
5. familie, pårørende og frivillige

Demensvenlig kommune guide

En konkret guide, som giver et øjebliksbillede (2019) af tilstanden og arbejdet rundt i udvalgte kommuner om at skabe mere demensvenlighed. Guiden definerer hvilke fokusområder 6 fokusområder og indsatser, der kan gøre en reel demensvenlig forskel.

Visionsprogram: Visioner for Danmarks demensvenlige boliger

Temaer for demensegnet byggeri
1. Tænk rum og pleje sammen
2. Tænk variation i boformer
3. Tænk fleksibilitet ind i bolig og fællesarealer
4. Tænk hjemlighed og pleje sammen
5. Tænk arkitektur, sanser og følelsesliv sammen

Konceptkatalog 2023: Demensalliancen deler det der virker

Inspirationskatalog til demensvenlige handlinger inden for Demensalliancens fokusområder: borger, pårørende, personale, byen, boligen og transporten.

Rapport: Undersøgelse af Demenscamps’ impact på kommuners demensindsats: Effekt og virkning af det Nationale Demensrum 2023

Analytisk Fællesskab har, på vegne af Demensalliancen, gennemført en undersøgelse af Demenscampenes betydning og impact på kommunernes demensindsats.

Sammendrag: Undersøgelse af Demenscamps’ impact på kommuners demensindsats: Effekt og virkning af det Nationale Demensrum 2023

Analytisk Fællesskab har, på vegne af Demensalliancen, gennemført en undersøgelse af Demenscampenes betydning og impact på kommunernes demensindsats.

Tendenser i arbejdet med demensvenlig kommune

For at få indblik i hvordan demensvenligheden (2022) bliver indtænkt i kommunernes arbejde har Demensalliancen udformet en undersøgelse. Formålet med undersøgelsen er at gøre os klogere på kommunernes praksisnære indsats for demensvenlighed.

Sammendrag: Tendenser i arbejdet med demensvenlig kommune

For at få indblik i hvordan demensvenligheden bliver indtænkt i kommunernes arbejde har Demensalliancen udformet en undersøgelse. Formålet med undersøgelsen er at gøre os klogere på kommunernes praksisnære indsats for demensvenlighed.

bottom of page